Video Thermische lans

Thermische lans video.

Thermische lans video, om u een indruk te geven. A.C.W. holland is de meest ervaren specialist in dit werkgebied.  Over de gehele wereld zijn door ons inmiddels al succesvol honderden assen gedemonteerd.

Schepen, havenkranen, baggeraars, off-shore installaties, reparatie- of onderhoudsdiensten hebben soms te maken met vastzittende onderdelen welke zich niet laten demonteren. Wij verzorgen dit niet alleen zonder schade aan de omliggende delen maar ook op de meest efficiënte en veilige manier. Kiest u voor ons bedrijf dan zijn alle risico’s verband houdende met de inzet van een thermische lans al geïnventariseerd en geëvalueerd. Wij beschikken over een RI&E waarin alle gevaren die een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van personeel en omgeving al onderzocht zijn.

Sommige risico’s liggen niet voor de hand en vereisen specialistisch inzicht en ervaring. Wij bezitten deze, en kunnen dit overleggen en aantonen. Vanuit wetgeving is dit niet alleen onze verantwoording maar ook die van de opdrachtgever. Als u kiest voor ons bedrijf dan wordt u daarin ontzorgd.

Training & certificering

De operator beschikt uiteraard over alle certificeringen welke benodigd zijn om dit werk veilig te kunnen uitvoeren waaronder ademlucht, hoogwerker maar ook een OPITO-BOSIET met EBS certificering zodat Off-Shore installaties ook van onze diensten gebruik kunnen maken.

Als er eisen gesteld worden aan temperatuur emissies richting omliggende delen kunnen we thermografische opnamen maken van het temperatuurverloop door de aangrenzende constructie en hier een rapport van opmaken. Met name bij hoog-gelegeerde staalsoorten kan dit soms kritisch komen. De lansoperator is onderwezen en kundig in het gebruik van deze apparatuur. Wij werken met een professionele Flir E85 warmtebeeldcamera. Geef dit vooraf aan, dit gevoelige meetinstrument behoort niet tot onze standaard uitrusting.

Video thermische lans

Thermische lans video ter informatie

Om onze nieuwe opdrachtgevers te informeren verwijzen we ze vaak naar deze pagina. Voor een uitleg over het werkingsprincipe van een thermische lans kunt u informatie op wikipedia vinden.

Thermisch lansen gaat altijd gepaard met hevige rookontwikkeling, om deze reden zijn deze werkzaamheden slechts zeer beperkt binnen toe te passen.

Als het onmogelijk of zeer onpraktisch is om een object naar buiten te transporteren kunnen we de werkzaamheden binnen uitvoeren maar vaak moet dit dan plaatsvinden buiten de reguliere werktijden. De lansoperator werkt altijd onder perslucht, maar omstanders moeten gevrijwaard blijven van de schadelijke dampen die vrijkomen tijdens het proces. Wij denken met u mee over de juiste afscherming om omgeving en installaties afdoende te beschermen.

Meer informatie

Als u aanvullende informatie nodig heeft of nog vragen hebt neem contact met ons op via het contact formulier of stuur een mail naar: info@acwholland.eu

Spoedklus?? Hiervoor zijn we 24/7 beschikbaar bel: 010-2624996